Analizy instytucjonalne rynku

Analizy instytucjonalne rynku

Rynek nieruchomości podlega odpowiednim zmianom. Mogą one na przykład dotyczyć rozwijania się tego rynku, jak i pojawiania się nowych elementów, które mają na niego bardzo istotny wpływ. Tutaj widzimy, że podejście instytucjonalne w sferze analitycznej posiada charakter uzupełnienia do istniejących podejść badawczych. Bierze się tutaj pod uwagę podejścia instytucjonalnego w badaniach rynku nieruchomości. Skupiając się na instytucjonalizmie ad hoc widzimy, że on uwidacznia się poprzez opisy działań indywidualnych uczestników rynku, jak i indywidualnych przypadków. Natomiast instytucjonalizm konfliktu bierze pod uwagę strony konfliktu, czyli grupy, klasy społeczne, jak i organizacje pośredniczące. Dzięki temu jest możliwość ich rozwiązania. Jeszcze występuje instytucjonalizm behawioralny. To on zapewnia identyfikacje grupy uczestników rynku, jak i określa ich preferencje, zachowania. Wartość inwestycji nieruchomości jest zależna od sytuacji, która przedstawia się jeszcze na rynku budowlanym oraz faktycznym stanie nieruchomości. Zakup nieruchomości najlepiej przedstawia się przy współpracy z biurem nieruchomości. Wynika to z faktu, że posiadają dostęp do bazy nieruchomości. Znajdują się tam nieruchomości z każdej lokalizacji, która mogłaby nas interesować. Opis nieruchomości jest dokładny, znajdują się w nim także zdjęcia. W taki sposób zapoznajemy się z ofertą nieruchomości.