Czym grozi bezdomność ?

Czym grozi bezdomność ?

Wszyscy zapewne mieliśmy okazję poznać wstrząsające opisy losów ludzi bezdomnych, tak częste w literaturze. Czy jest to jednak tylko fikcja literacka, bądź też zamierzchła dla nas przeszłość ? Bynajmniej, powinno to raczej stanowić dla nas ostrzeżenie. Bezdomność może bowiem na pewnym etapie życia zagrozić każdemu z nas. Kto zostaje bezdomnym ? Przeważnie ludzie, którzy tracą pracę i nie mogą jej przez dłuższy czas odzyskać, ale to nie wystarcza. Bezdomni bowiem nie tylko nie posiadają stałych dochodów, ale też wsparcia rodziny i zazwyczaj potrzeby posiadania miejsca, do którego mogą codziennie wracać. Konsekwencją bezdomności jest jednak nie tylko utrata dachu nad głową, a więc i brak zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa. Tak naprawdę człowiek bezdomny przestaje istnieć dla społeczeństwa. Nie może sobie bowiem wyrobić dowodu osobistego, a brak stałego adresu zameldowania nie tylko utrudnia znalezienie stałej pracy, ale także przykładowo uzyskanie jakiegokolwiek kredytu. Rosnące poczucie wyobcowania ze społeczeństwa sprawia, że bezdomni często zostają alkoholikami, a stałe narażenie na kaprysy pogody wywołuje u nich wiele chorób, natomiast zimą może spowodować nawet śmierć. Bezdomni zazwyczaj posiadają niewiele więcej niż osobistą odzież, bo brak stałego miejsca zamieszkania utrudnia im przechowywanie wielu rzeczy.