Czym jest nieruchomość ?

Czym jest nieruchomość ?

W naszym życiu otacza nas mnóstwo rzeczy, znacznie więcej, niż ludzi. Z reguły znamy ich nazwy oraz przeznaczenie, nawet jeśli jest ono bardzo specjalistyczne. Jednakże chyba każdy z nas słyszał o podziale rzeczy na ruchomości i nieruchomości. Czym się charakteryzują obydwa wyżej wymienione rodzaje rzeczy ? Ruchomości to zdecydowana większość rzeczy, które nam towarzyszą. Ich istotą jest to, że dają się, łatwo lub nieco trudniej, transportować lub samemu się przemieszczać. Są wśród nich rzeczy o niewielkiej wartości, rzędu kilku złotych, oraz bardzo wartościowe, jak przykładowo samochody. Natomiast nieruchomości stanowią przeciwieństwo ruchomości. Tutaj także ich istotę można wywnioskować z nazwy. Otóż nieruchomości charakteryzują się tym, że nie podlegają przemieszczaniu, są trwale związane z miejscem, w którym się znajdują. W związku z tym, choć z biegiem lat ich charakter i stan może się zmienić, to jednak są bardzo trwałe – istnieją nieraz setki lat. Uwzględniając powyższe, państwo bardziej szczegółowo reguluje transakcje kupna – sprzedaży nieruchomości. Muszą one mieć formę aktu notarialnego, a w ich zawieraniu pośredniczą specjalni przedstawiciele prawniczej profesji, czyli notariusze. Często zawieramy tylko jedną transakcję zakupu lub sprzedaży nieruchomości w całym swoim życiu i choćby z tego powodu, powinniśmy poświęcić jej szczególną uwagę.