Deweloper

Deweloper

Deweloper jest zawodem w naszym społeczeństwie bardzo często używanym. Jest to inaczej inwestor, osoba prawa jak i fizyczna. Zajmuje się inwestowaniem w budowę domów jednorodzinnych jak i mieszkalnych. Następnie te inwestycje, które są przez niego wybudowane wystawiane SA na sprzedaż. Bardzo często jest tak, że jak deweloper posiada już projekt, to znajduje się wielka grupa osób zainteresowanych. Deweloper to zawód, który wymaga wielkiego zaangażowania. Zajmuje się nie tylko nadzorowaniem i koordynowaniem całego procesu inwestycyjnego, ale również to do jego zadań należy zlecanie wykonywania poszczególnych etapów inwestycji różnym firmom. Należy jednak wiedzieć, że nie zawsze deweloper zajmuje się nadzorowaniem całego procesu inwestycyjnego. Zadania jakie spełniać ma deweloper nie muszą być aż tak szerokie, bo oczywiście to on sam sobie wyznacza zakres tych funkcji. Kupno nieruchomości od dewelopera wiąże się z pewnym ryzykiem. Czasem zdarza się tak, że w umowach niektórzy deweloperzy dają do podpisania swoim klientom pułapki, które najczęściej dotyczą ceny mieszkania, jak i harmonogramu ich wpłat, terminu o sposobu odbioru. Wielkim błędem, a nawet i śmiało możemy powiedzieć, że grzechem jest ustalenie przez deweloperów nierównych obowiązków i praw dewelopera i klienta. Należy o tym pamiętać, że zarówno deweloper jak i klient powinni mieć równe prawa i obowiązki.