Główne potrzeby człowieka

Główne potrzeby człowieka

Każdy człowiek ma bez wątpienia prawo do godnego życia. W tym celu powinien zaspakajać swoje potrzeby i to w miarę możliwości nie na minimalnym poziomie, lecz w takim stopniu, aby móc poczuć się szczęśliwym. Oczywiście dla każdego z nas miara szczęścia i sposobów na jego osiągnięcie może być skrajnie różna, jednak można przyjąć, że istnieje wspólny dla wszystkich ludzi kanon potrzeb. Istnieje wiele różnych definicji tego kanonu, posłużmy się jednak bodaj najpopularniejszą hierarchią potrzeb. Według niej, potrzeby można podzielić na niższego i wyższego rzędu. Zaspokojenie potrzeb niższego rzędu jest niezbędne w ogóle do tego, abyśmy mogli żyć i sprawnie funkcjonować. Wśród potrzeb niższego rzędu wyróżniamy potrzeby fizjologiczne – między innymi jedzenia, picia i snu, oraz potrzeby bezpieczeństwa. Potrzeby bezpieczeństwa wiążą się nie tylko z potrzebami ochrony przed dzikimi zwierzętami i nieraz jeszcze dzikszymi ludźmi, ale także z zapewnieniem sobie dachu nad głową, dla ochrony przed zimnem, deszczem i śniegiem. Istnieją również potrzeby wyższego rzędu. Bez ich spełnienia co prawda będziemy mogli żyć, ale będziemy zazwyczaj odczuwać pewien dyskomfort i nie osiągniemy pełni szczęścia. Wyróżniamy tutaj potrzeby przynależności, w tym również miłości, a także szacunku i samorealizacji.