Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Osoby fizyczne, które posiadają prawo do nieruchomości, płaca podatek w czterech ratach. Pierwsza rata musi być zapłacona do 15 marca. Następne płaci się do 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. Płacenie podatku jest obowiązkowe, i niemu nie podlegają tylko i wyłącznie budynki czy ich części. Również płaci się podatek od innych budynków, w których prowadzone są działalności gospodarcze, jak również i płaci się podatek od nieruchomości gruntowych należących do danego właściciela. Podatek zobowiązani są płacić wszyscy właściciele, którzy posiadają prawo do nieruchomości. Podatek od nieruchomości to inaczej podatek lokalny, który pobierany jest przez samorząd gminy. Przedmiotem opodatkowania są grunty, budynki ich części, jak również i budynki w których prowadzi się działalności gospodarcze. Wyżej w sumie zostało to przez nas wspomniane. Obowiązek podatkowy powstaje wraz z pierwszym dniem miesiąca, który następuje po miesiącu, w których dana nieruchomość zaczęła należeć do właściciela. Istnieje również coś takiego jak zwolnienie w podatku od nieruchomości. Jednak dotyczy to tylko i wyłącznie niektórych nieruchomości, a mianowicie budowlane kolejowe, które stanowią całość technicznoużytkową, budowle infrastruktury portowej, grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portu, itp.