Podatki w branży nieruchomości

Podatki w branży nieruchomości

Branża nieruchomości traktowana jest tak samo, jak inne podmioty towarowe czy usługowe. Od każdej sprzedaży nieruchomości należy odprowadzić podatek. Jest on uzależniony przede wszystkim od rodzaju nieruchomości, a także aktów prawnych. Są oczywiście również takie możliwości które pozwalają przez jakiś czas podatków nie płacić. Mowa tutaj głównie o pięcioletnim okresie po nabyciu nieruchomości. Jeśli w tym czasie uda się ja sprzedać wtedy bez względu na kwotę urząd skarbowy nie pobierze opłat. Ta korzystna okazja powoduje że do transakcji dochodzi bardzo często. Jednak nie zawsze jest taka możliwość ponieważ czasem dla ludzi nieruchomość stanowi cały dorobek ich życia. Podatek jest ustalany w postaci stawki procentowej ryczałtowej. Oznacza to tyle że kwotę należną do urzędu za sprzedaż nieruchomości uiszcza się tylko raz w roku. Ze sprzedaży można również się rozliczać podczas rocznych rozrachunków. Trzeba się liczyć z tym że im większe ceny za nieruchomość to i wyższe podatki. Ponadto każda nieruchomość liczona jest osobno. Najniższe podatki płacone są za ziemię rolną natomiast najwyższe za lokale i mieszkania, szczególnie w centrum miasta. Każdego roku stawki podatkowe mogą się zmieniać dlatego trzeba mieć ten aspekt na uwadze. Również przy podpisywaniu umowy na wynajem nieruchomości także trzeba płacić podatki od wynajmu.