Pośrednictwo w zakresie sprzedaży nieruchomości

Pośrednictwo w zakresie sprzedaży nieruchomości

Rynek nieruchomości w Polsce obejmuje co roku setki tysięcy transakcji. Znaczenie zawieranych na nim umów podkreśla fakt, że są to zazwyczaj transakcje warte co najmniej sto kilkadziesiąt tysięcy złotych, a czasami znacznie więcej. Wielu z nas kupuje lub sprzedaje nieruchomość tylko raz w swoim życiu. Nic więc dziwnego w tym, iż bardzo ważnym jest, żeby nie tylko wybrać najbardziej odpowiednie dla nas mieszkanie, ale także, aby dopełnić wszystkich niezbędnych formalności. W związku z tym, że nie wszyscy są świadomi tychże formalności lub niekoniecznie czują się na siłach, aby je wypełnić, powstały na rynku liczne biura pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości. Najogólniej mówiąc, ich rola polega na tym, aby pomóc nam w zakupie lub sprzedaży nieruchomości, z reguły mieszkania. Pośrednik więc zbiera wszelkie informacje o oferowanych mieszkaniach od osób, z którymi zawiera umowę pośrednictwa. Umawia też często kupującego ze sprzedającym, celem oględzin mieszkania. Często też w ramach zlecenia pomaga w przygotowywaniu umowy przedwstępnej, a także informacji o statusie prawnym mieszkania. Zdarza się również, że pośrednicy nawiązują kontakt z przedstawicielami banków, co może pomóc w uzyskaniu kredytu. Wreszcie pośrednik często jest obecny również przy podpisaniu aktu notarialnego, gdy transakcja dochodzi do skutku.