Rodzaje naszych nieruchomości

Rodzaje naszych nieruchomości

Mimo iż na świecie istnieje znacznie więcej ruchomości niż nieruchomości, to jednak pojęcie nieruchomości jest całkiem szerokie. Istnieje bowiem ono na kilku płaszczyznach. W pierwszej, bodaj najważniejszej, nieruchomość to określony skrawek ziemi. Oczywiście „skrawek” to niekoniecznie bardzo mały obszar, gdyż nieruchomość może obejmować nawet dziesiątki tysięcy metrów kwadratowych. Dla przeciętnego członka społeczeństwa nieruchomość to jednak określona działka ziemi, oczywiście przeznaczonej na cele budowlane, na której następnie można pobudować dom, najchętniej oczywiście jednorodzinny. Taki dom, ponieważ jest trwale związany z ziemią, również stanowi część nieruchomości. Jeśli kupujemy dom jednorodzinny, stajemy się również właścicielami ziemi, na której jest on położony, przy czym standardowo działka obejmuje również ogród, podwórko, dojazd do garażu itp. Jeśli natomiast kupujemy mieszkanie w bloku, stajemy się współwłaścicielami gruntu z innymi mieszkańcami tego bloku. Jednakże jest możliwa sytuacja, kiedy kupimy nieruchomość w postaci mieszkania, ale bez udziału w gruncie, na którym jest ono położone. Ma to miejsce, gdy zamiast odrębnej własności posiadamy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W praktyce jednak te dwa prawa, w odniesieniu do mieszkania w bloku, nie różnią się zasadniczo.