Stylista nieruchomości mieszkalnej

Stylista nieruchomości mieszkalnej

Stosunkowo nowym zawodem, który na dobre zadomowił się na rynku nieruchomości jest zawód stylisty nieruchomości. Zadania takiej osoby są nieco szersze niż zadania agenta w pośrednictwie obrotem nieruchomości. Jest to zawód nielicencjonowany niewymagający żadnych wielkich starań. Zaświadczenia potwierdzające możliwość jego wykonywania wydaje zaledwie kilka firm. Generalnie koszt inwestycji w taką działalność gospodarczą powinien się zamknąć w pięciu tysiącach złotych. Poza tym od takiej osoby nie jest wymagane posiadanie żadnego pomieszczenia biurowego ani dodatkowych pomocników. Osoba starająca się pracować w tym zawodzie powinna być przede wszystkim energiczna, przebojowa, mieć zdolność do nawiązywania szybkich kontaktów międzyludzkich i wzbudzania u nieznajomych zaufania, ale ponad wszystko musi pasjonować się aranżacją wnętrz. Istotą tej pracy jest takie przygotowanie nieruchomości pod planowaną sprzedaż czy wynajem by jej cena rynkowa znacząco wzrosła. Oczywiście te wszystkie przeróbki kosmetyczne powinny być, jak najmniej kosztowne dla podmiotu starającego się nieruchomość sprzedać, czy wynająć. Moda na wykonywanie zawodu stylisty nieruchomości przywędrowała do nas ze Stanów Zjednoczonych. Wydaje się, że pomoc takich osób przyjmie się w naszym kraju i z każdym rokiem będziemy dostrzegać coraz więcej osób tytułujących się mianem stylisty nieruchomości.