Wykonanie wyceny nieruchomości

Wykonanie wyceny nieruchomości

Wycena nieruchomości jest działaniem które ma na celu sprawdzenie faktycznej ceny nieruchomości. Zdarza się że ludzie ją zawyżają ponieważ chcą więcej zarobić. Wyceny może dokonać każdy kto posiada jakieś nieruchomości. Mogą one być nowe jak również wcześniej użytkowane. Natomiast obowiązkowo wyceny dokonuje się przed ważnymi transakcjami. Zazwyczaj jest to sprzedaż nieruchomości gdzie ustala się cenę pierwotną. Wyceny dokonuje rzeczoznawca nieruchomości który sprawdza stan danej nieruchomości. Spisuje na ten temat protokół i wydaje odpowiednią opinię. Oczywiście właściciel ma prawo się z tym nie zgodzić i sprawa może trafić do sądu. Nie można dokonać wyceny na własną rękę ponieważ nie będzie ona wiarygodna. Poza tym musi być to udokumentowane i podpisane przez organa państwowe. Taka wycena jest aktualna tylko przez krótki czas. Jeśli po kilku latach znów dochodzi do sprzedaży nieruchomości wówczas wycena jest wykonywana na nowo. Ma na to wpływ wiele czynników ekonomicznych oraz gospodarczych. Wyceny dokonuje się na mieszkaniach, domach, lokalach a nawet na garażach. Czasami okazuje się że sprzedaż była bardziej atrakcyjna niż obecnie kupno takiej nieruchomości. Można także dokonać wstępnej oceny przez rzeczoznawcę. To także ważna opinia która sugeruje często po jakiej cenie właściciel może sprzedać daną nieruchomość.