Znaczenie umowy przedwstępnej

Znaczenie umowy przedwstępnej

W swym codziennym życiu zawieramy dziesiątki, a nawet setki różnych umów, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Zawarciem umowy są bowiem także zwykłe zakupy w sklepie. Jednak w wypadku umów, których przedmiotem jest rzecz o bardzo znacznej nieraz wartości, jak samochód czy mieszkanie, wskazana jest duża rozwaga przy zawarciu umowy. Warto w niej zawrzeć wszystkie ważne dla nas klauzule, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości i mieć w razie naruszenia warunków umowy podstawę do roszczeń. W wypadku transakcji dotyczącej nieruchomości wskazane jest sporządzenie umowy przedwstępnej. Gwarantuje bowiem ona, że jedna ze stron postanawia w określonym terminie kupić mieszkanie, a druga strona sprzedać je. Umowie tej towarzyszy przeważnie wpłata zaliczki na poczet jej wykonania, której to równowartość traci strona nie dotrzymująca warunków umowy. Umowa przedwstępna nie tylko określa wstępną cenę nieruchomości, ale także pozwala rozpocząć starania w banku o kredyt mieszkaniowy. Bowiem aby bank mógł go udzielić, musi być pewien, że strony rzeczywiście zamierzają zawrzeć transakcję kupna – sprzedaży. Niezależnie od tego bank weryfikuje cenę nieruchomości poprzez operat szacunkowy. Zazwyczaj umowa przedwstępna jest zawierana w obecności pośrednika, który często bierze udział w jej sporządzeniu i czuwa nad przestrzeganiem jej warunków.